HRO-TECH

Dlouhodobě působíme na českém i zahraničním trhu a našim zákazníkům nabízíme komplexní služby od spolupráce na projektu a vývoji nového dílu, přes jeho návrh, konstrukci a výrobu až po údržbu nástrojů a sériové dodávky lisovaných dílů.

Jsme členem skupiny Hronovský, s.r.o.

Vyrábíme vysoce kvalitní postupové střižné a ohýbací nástroje a formy pro vstřikování plastů, které slouží k výrobě technických dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Mise

 • Jsme dynamicky se rozvíjející firma. Naším posláním je profesionálně, flexibilně a komplexně projektovat, vyrábět, montovat a servisovat automatizované výrobní linky, vstřikovací a lisovací nástroje.
 • Kvalitu vnímáme jako součást výroby.
 • Služby, které poskytujeme, zajišťují kvalifikovaní a kompetentní profesionálové.

Vize

 • Naším cílem je zaujmout přední místo na trhu v oblasti projektování, výroby a servisu automatizovaných výrobních linek, vstřikovacích a lisovacích nástrojů.
 • Chceme být vyhledávanou, mezinárodně respektovanou a rozvíjející se firmou s kompetentními a motivovanými profesionály.

Strategie

 • Disponujeme kvalitním know-how v našem oboru, které budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat o další služby na základě potřeb zákazníků…
 • Budeme vyvíjet značné úsilí v rozšíření portfolia zákazníků na českém i zahraničním trhu.
 • V oblasti lidských zdrojů se zaměříme na výběr kvalitního lidského kapitálu, který budeme dále systematicky motivovat, vzdělávat a rozvíjet.
 • Kvalitu a bezpečnost práce chceme i nadále vnímat jako nezbytnou součást výroby.

Dotace EU

 • Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)