HRO-TECH

Jsme česká rodinná společnost, která si zakládá na tradičních hodnotách. Dlouhodobě působíme na českém i zahraničním trhu a našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oblasti automatizace, engineeringu, střižných a vstřikovacích nástrojů.

Jsme členem skupiny Hronovský, s.r.o.

Díky dlouholetým zkušenostem, týmu profesionálů, silnému výrobnímu zázemí a dodržování závazků vůči zákazníkům jsme se stali klíčovým partnerem pro přední evropské výrobce působící v automotive, elektrotechnice, strojírenství a průmyslu.

Naší strategií a cílem je vývoj a dodání špičkového spolehlivého a výkonného produktu s uživatelsky příjemnou a přehlednou obsluhou a nenáročnou údržbou celé technologie. Naše řešení a software jsou výsledkem práce špičkových programátorů a profesionálů v oblasti konstrukce, mechaniky a výroby. Mnohaletá zkušenost, flexibilita, kreativita a vytrvalost se podepisují na širokém spektru úspěšných projektů a spokojenosti vracejících se zákazníků.

V našich aplikacích používáme automatizační prvky a komponenty od renomovaných výrobců s rozsáhlým servisním zajištěním a technickou podporou. Veškerá montáž, konstrukce, výroba, programování a testování probíhá v našem výrobním závodu. Se zákazníkem úzce spolupracujeme v jednotlivých fázích projektu.

Spokojený a vracející se zákazník je pro nás zárukou, že naši práci děláme správně.

Mise

 • Jsme dynamicky se rozvíjející firma. Naším posláním je profesionálně, flexibilně a komplexně projektovat, vyrábět, montovat a servisovat automatizované výrobní linky, vstřikovací a lisovací nástroje.
 • Kvalitu vnímáme jako součást výroby.
 • Služby, které poskytujeme, zajišťují kvalifikovaní a kompetentní profesionálové.

Vize

 • Naším cílem je zaujmout přední místo na trhu v oblasti projektování, výroby a servisu automatizovaných výrobních linek, vstřikovacích a lisovacích nástrojů.
 • Chceme být vyhledávanou, mezinárodně respektovanou a rozvíjející se firmou s kompetentními a motivovanými profesionály.

Strategie

 • Disponujeme kvalitním know-how v našem oboru, které budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat o další služby na základě potřeb zákazníků…
 • Budeme vyvíjet značné úsilí v rozšíření portfolia zákazníků na českém i zahraničním trhu.
 • V oblasti lidských zdrojů se zaměříme na výběr kvalitního lidského kapitálu, který budeme dále systematicky motivovat, vzdělávat a rozvíjet.
 • Kvalitu a bezpečnost práce chceme i nadále vnímat jako nezbytnou součást výroby.

Dotace EU

 • Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)