Dotace EU

Operační program:

3 OP Podnikání a inovace (OP PI)

Projekt:

„Rozšíření výrobních kapacit a posílení technologického zázemí společnosti HRO-TECH“

Hlavním cílem tohoto projektu byla modernizace a rozšíření technologického zázemí naší společnosti. Jednalo se zejména o rozšíření našeho strojového parku o CNC pětiosé obráběcí centrum, elektroerozivní drátovou řezačku, laserové svářečky a souřadnicové 3D optické měření.

Tyto nové technologie přispěly k rozšíření našich výrobních kapacit a vytvoření nových pracovních míst, čímž přímo podpořily zaměstnanost v regionu.

Operační program:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)

Hlavním cílem tohoto projektu byla technologická inovace, posílení konkurenceschopnosti naší společnosti skrze upevnění její pozice na trhu a také získání nových zákazníků. Do výroby nám tak díky němu přibyla elektroerozivní hloubička, CNC ploché broušení a lisy pro vstřikování plastů.

I tímto rozšířením našeho strojového parku jsme přispěli k vytváření dalších pracovních míst a podpořili tak zaměstnanost v regionu.