Vstřikovací nástroje vyrábíme pomocí výrobních technologií EDM a CNC. Jejich konstrukce probíhá ve 3D + 2D formátech (v systémech CATIA V5 R26 nebo R30) a kromě toho je také vzorujeme a optimalizujeme jejich vstřikovací parametry.

S našimi zákazníky spolupracujeme v celém procesu výroby, tedy už při specifikaci a zadání konceptu vstřikovacích nástrojů včetně návrhu případné periferie k lisu. Touto úzkou spoluprací jim výrazně šetříme výrobní náklady na nástroje už při konstrukci plastových dílů, s jejichž vyrobitelností a zaformováním dokážeme rovněž pomoci.

Kromě toho nabízíme:

  • realizaci korekcí, změn a oprav vstřikovacích nástrojů
  • údržbu vstřikovacích nástrojů včetně čištění temperačních okruhů pomocí zařízení GWK
  • technickou podporu při kontrole a uvolnění konstrukce nástroje u dodavatele
  • technickou podporu při přebírce nástroje u dodavatele