Beckhoff Xplanar

Společnost HRO-TECH je výhradním integrátorem systému Xplanar pro Českou republiku.

Ve spolupráci s firmou Beckhoff integrujeme systém Xplanar do výrobního celku dle požadavku zákazníka na klíč – včetně nezbytných výrobních, kontrolních a SW periferií, doplňků, instalace a zprovoznění u zákazníka.

Jednotlivá řešení systému jsou optimalizovány a přizpůsobeny již ve fázi koncepčního návrhu posouzením proveditelnosti a stanovením dob cyklu. Optimalizační přístupy jsou vyvíjeny společně, aby uživatelům umožnily plně využít výhod technologie Xplanar.

Inteligentní transportní systém XPlanar kombinuje výhody konvenčních systémů a doplňuje je o unikátní technologii magnetické levitace. Díky plovoucímu 2D transportu produktů otevírá systém planárních motorů celou řadu nových možností.

Jedinečný efekt levitace zajišťuje pohyb produktu bez opotřebení a bez hluku až v šesti stupních volnosti – včetně rotace o 360°. Výrobky se pohybují rychlostí až 2 m/s na různých strojích současně přes libovolně navržená zařízení. Pokud nosnost jednoho stěrače nestačí, působí několik stěhováků v kombinaci a umístí zboží v rozsahu µm.

Uživatelé těží z individuální svobody pohybu, kterou poskytují dopravní systémy bez řidiče, s možností přepravy jednotlivého zboží na jakékoli místo jakoukoli trasou, buď v rámci jednoho stroje, nebo mezi několika. Kromě této flexibility nabízí XPlanar veškerou dynamiku lineárního motoru pro usnadnění propojování jednotlivých výrobních kroků s optimalizovanou dobou cyklu. XPlanar také značně zjednodušuje jednotlivé výrobní kroky a zpřístupňuje stupně volnosti a přesnosti polohování známé z robotiky pro 6D zpracování produktů. Vůbec poprvé transportní systém sám řeší umístění produktu během zpracování. Levitační efekt nahrazuje veškeré mechanické vodicí prvky. Požadavky na čištění a údržbu jsou drasticky sníženy.

Více na: https://www.beckhoff.com/cs-cz/products/motion/xplanar-planar-motor-system/

 

Beckhoff XTS

Společnost HRO-TECH je výhradním integrátorem systému XTS pro Českou republiku.

Ve spolupráci s firmou Beckhoff integrujeme systém XTS do výrobního celku dle požadavku zákazníka na klíč – včetně nezbytných výrobních, kontrolních a SW periferií, doplňků, instalace a zprovoznění u zákazníka.

Jednotlivá řešení systému jsou optimalizovány a přizpůsobeny již ve fázi koncepčního návrhu posouzením proveditelnosti a stanovením dob cyklu. Optimalizační přístupy jsou vyvíjeny společně, aby uživatelům umožnily plně využít výhod technologie XTS.

S lineárním dopravním systémem XTS nabízí Beckhoff osvědčené řešení pohonu, ve kterém se magneticky poháněné movery pohybují po dráze jízdy plně integrovaných motorových modulů. Průmyslové PC s automatizačním softwarem TwinCAT umožňuje nezávislé řízení pohybů s individuálními profily. To má za následek mnoho výhod souvisejících se systémem. Transportní systém je připraven k provozu ihned po montáži, protože výkonová elektronika a měření zdvihu jsou součástí motorových modulů XTS a hybatele jsou zcela pasivní. Díky různým geometriím motorových modulů lze vytvořit otevřenou i uzavřenou pojezdovou dráhu a snížit stopu stroje individuálním uspořádáním kolejí. XTS nejen nahrazuje konvenční dopravní pásy,

ale umožňuje také inovativní konstrukci celého stroje. S flexibilními profily pohybu lze realizovat jednoduché až vysoce složité procesy a optimalizovat tak celý výrobní proces.

Více na: https://www.beckhoff.com/cs-cz/products/motion/xts-linear-product-transport/