Výrobní a montážní linky

Výrobní linky vyvíjíme a dodáváme kompletně jako celek dle specifikace a požadavku v různých stupních automatizace.

Linky mohou být plně automatické s robotickou, optickou a laserovou integrací. Zároveň nabízíme linky kolaborativní, poloautomatické i manuální.

Se zákazníkem úzce spolupracujeme v jednotlivých a klíčových fázích 3D návrhu a výroby, abychom zajistili maximální spokojenost, jistotu a kvalitu.

Samozřejmostí je zkušební provoz, instalace, školení, záruka a následný servis pro zaručení nejvyšší úrovně služeb.

Mezi nejdůležitější fáze patří:

 

  • Vytváření layoutů, materiálových toků
  • Příprava kalkulací pro stroje a zařízení
  • Výpočty času cyklu
  • Optimalizace výrobních procesů
  • Posouzení zařízení a návrhy na optimalizaci
  • Možnost realizace způsobilosti zařízení a MSA
  • Návrhy a realizace redukce času cyklu technologie
  • Implementace Industry 4.0
  • EOL testery

  

Robotická pracoviště

Robotická pracoviště a buňky navrhujeme, dodáváme a integrujeme pro široké spektrum aplikací s implementací průmyslových a kolaborativních robotů, včetně dodatečných periferií a příslušenství jako inteligentní kamerové systémy, sensory, optická kontrolní řešení. Tyto řešení jsou vhodnou náhradou za operátora do současného výrobního procesu. Robotická a automatizační zařízení dokážeme implementovat i do současného výrobního procesu a zvýšit tak hospodárnost, efektivitu a spolehlivost. Zároveň dokážeme optimalizovat a modernizovat vaše současné řešení a dosáhnout tak vyšší efektivity a úspory. Příklady aplikací:

 • Balící buňky
 • Logistické a přepravní stanice
 • Manipulační buňky
 • Montážní stanice
 • Laserovací stanice
 • Kontrolní a měřící buňky
 • Lisovací a kompletační stanice
 • Jednoúčelové výrobní pracoviště

Výhody robotizace od HROTECH:

 • Eliminace lidského faktoru
 • Požadovaná návratnost investic – Úspora mzdových nákladů
 • Testovací a zkušební provoz
 • Instalace, záruka, servis
 • Úzká spolupráce a odladění požadavků

 

Testovací a kontrolní stanice

Kontrolní a měřící buňky dodáváme na míru za použití nejmodernějších technologií od firem Keyence, Cognex, apod. Zařízení může být zapojeno do stávající výrobního procesu/linky nebo instalováno zcela samostatně, včetně rozšíření o robotickou integraci a HMI panel. Vlastnosti:

 • Scanning různých druhů kódů
 • Laserová kontrola
 • Strojové čtení
 • Značení a identifikace
 • Kamerová inspekce
 • Měření sondou
 • Rozměrová a povrchová kontrola dílů
 • EOL testery

Testovací stanice jsou vhodné pro mechatronickou kontrolu, spínání a snímání, mechanických vlastností, integrity montážních celků. Nabízíme řešení pro zkoušky plynostěnosti, elektrické, napěťové, vodivosti, izolace, tlaku apod.

 

Montážní karusely

Pro specifické aplikace dodáváme výrobě-montážní karusely, které sdružují a kombinují několik dílčích operací do určité posloupnosti v jednom strojním celku. Nejčastější aplikací jsou montážní, stříhací a tvarovací automaty na elektronické komponenty. Díky malé zástavbě a efektivnímu využití prostoru s případnou modulárností, je karuselové řešení vhodnou volbou pro kompletaci produktových sestav. Karusely mohou být plně automatické, vybavené dávkováním, patřičnými snímacími a kontrolními periferiemi, včetně HMI nebo poloautomatické v kolaboraci s operátorem.

 

Montážní stoly

Pro potřeby aplikace štíhlé výroby a zefektivnění montážních a kontrolních procesů navrhujeme a vyrábíme speciální inteligentní ruční pracoviště, tzv. „Smart Work Benches“. Propojujeme činnost operátora s pokročilým technologickým vybavením na úrovni nejvyšších stupňů automatizace s ohledem na logistiku, materiálový tok a návaznost výrobních operací. Stoly obsahující optimální ergonomické standardy, doplněné o snímací a strojovou techniku, včetně HMI a EOL testerů. Pracoviště je přizpůsobené požadavku zákazníka a je možné ho plnohodnotně koncipovat pro operátorsky chybuvzdorný systém POKA-YOKE.

 

Výrobní a montážní přípravky

Na základě technické specifikace dílu a zadání navrhujeme vhodné výrobní a montážní přípravky. Ty mohou být vybaveny pneumatickým, hydraulickým a elektromechanickým polohováním dílu s potřebnou senzorikou, kontrolou a řízením polohy.

 • Aretační
 • Měřící
 • Svařovací
 • Testovací
 • Kontrolní
 • Manipulační
 • Zakládací

 

Logistické a balící systémy

V oblasti logistiky poskytujeme a realizujeme následující služby a řešení:

 • Logistické systémy
 • Přepravní systémy
 • Balící systémy
 • Skladovací systémy

Dodáváme kompletní řešení na klíč od návrhu řešení přes výrobu až po finální montáž a oživení. Pro každou specifickou aplikaci je navržena optimální konfigurace zařízení včetně dopravních tratí a manipulačních systémů, zásobování, řídicích a bezpečnostních prvků, senzoriky a automatizace. Nabízíme zároveň integraci pokročilých logistických a dopravních systémů Beckhoff Xplanar a XTS.

Jednoúčelové stroje

Navrhujeme a dodáváme jednoúčelová zařízení dle požadavku zákazníka jak pro bezobslužný provoz, tak v určitých úrovních automatizace. Nabízíme rovněž zařízení na klíč kombinující jednotlivé výrobní technologie s nezbytným logistickým systémem, včetně plnohodnotné kontroly a garance OEE. Jednoúčelové stroje nachází využití především v hromadné a sériové výrobě, manipulaci, testování a kontrole. Dokážeme se zákazníkem odladit a přetvořit prvotní myšlenku a záměr do reálné podoby, přinášející požadovaný užitek.

 

Modernizace

Pro udržení kroku s technologickým vývojem, požadavky na zvýšení produktivity a spolehlivost provozu nabízíme modernizaci současných výrobních a automatizačních zařízení. Modernizace začíná ekonomickými a technickými zhodnoceními nezbytných oprav na základě nových výstupních požadavků na proces. HRO-TECH navrhne nezbytné SW a HW úpravy, včetně mechanických, komunikačních a strojních komponent tak, aby byl zaručen spolehlivý, výkonný a ekonomicky výhodný provoz v porovnání s kompletně novým řešením.