SW vybavení

Konstrukci nástrojů, forem a dalších výrobků provádíme v počítačovém softwaru Autodesk Inventor nebo CATIA. Zákazníkům poskytujeme 3D data a 2D výrobní výkresy ve formátech programu Autodesk Inventor, nebo v univerzálních formátech STEP, DXF, DWG.

Programování CNC strojů provádíme v počítačových softwarech:

  • Autodesk Inventor CAM, Surfcam (pro obráběcí centra)
  • Kovoprog (pro elektroerozivní obrábění drátovým řezáním)

Strojní park

Kromě konvenčních obráběcích strojů nám pomáhají zajišťovat vysokou kvalitu našich výrobků i tyto stroje:

  • drátové řezačky AGIE – 2x
  • elektrojiskrová hloubička – 3x (GF, Z+K)
  • elektroerozivní vrtání AGIE  DRILL 20 – 1x
  • tříosé obráběcí centrum – (HERMLE, DMC) – 2x
  • pětiosé obráběcí centrum MIKRON HPM 800U – 1x
  • laserové svářečky SIGMA SL 120 – 2x

CNC Frézování

EDM Hloubení

EDM Drátové řezání

Kvalita

Důkaz naší kvality je, vrací-li se zákazník, ne výrobek.

Ve firmě je proto plně zaveden systém řízení jakosti ISO 9001.

Certifikát 1

Certifikát 2